Bilety – Komunikacja Miejska w Śremie
bok@rozkladjazdy.srem.pl
tel. 61 28 34 829 (pn-pt: 11:00-15:00)

Bilety

Gmina Śrem jest samorządem, który od 1 lipca 2016 r. oferuje mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską. Pomysł bezpłatnej komunikacji nie jest nowy. W niewielu samorządach w Polsce funkcjonują już darmowe przejazdy dla mieszkańców. W miastach, które zdecydowały się na uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej liczba podróżujących zwiększyła się oraz sprzyja ograniczeniu ruchu pojazdów w mieście.

 

Główne korzyści:

  • Popularyzacja bezpłatnej formy transportu publicznego
  • Ograniczenie ruchu pojazdów w mieście
  • Jakość powietrza atmosferycznego
  • Poprawa jakości oraz komfortu infrastruktury transportu publicznego
  • Poprawa bezpieczeństwa na drodze

Koszty komunikacji miejskiej

Na komunikację miejską gmina Śrem przeznacza rocznie 1,5 -1,7 mln zł. Udział dochodów ze sprzedaży biletów w ogólnych kosztach utrzymania transportu publicznego nie jest duży. Największą grupę pasażerów Komunikacji Miejskiej w Śremie stanowią osoby (seniorzy, dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia)  uprawnione do  bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Z ulg w opłatach za przejazdy korzysta ponad 70 % pasażerów, dlatego zbędnym jest pobieranie opłat od pozostałej części pasażerów. Rekompensatę utraconych dochodów będzie stanowić obniżenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz negocjacje z wybranym operatorem publicznego transportu zbiorowego.

O wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem jednogłośnie zadecydowali radni Rady Miejskiej w Śremie w dniu 28  kwietnia 2016 r. podejmując Uchwałę nr  206/XXI/2016 Rady Miejskiej.