Linia nr 9
Przystanek: Niesłabin - Osiedlowa

dni robocze

09:46
11:51 *
16:51

soboty

nd i święta

LEGENDA: G - kurs przez Górę; F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez TBS; P - kurs przez ul. Tulipanową; D - kurs przez Dobczyn