Linia nr 9
Przystanek: Staszica I

dni robocze

10:05
12:10 *
17:10

soboty

nd i święta

LEGENDA: G - kurs przez ul. Grunwaldzką; F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez TBS; P - kurs przez ul. Tulipanową; D - kurs przez Dobczyn