Linia nr 13
Przystanek: Zbrudzewo - Średzka II

dni robocze

05:51
13:46

soboty

nd i święta

LEGENDA: G - kurs przez Górę; F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez TBS; P - kurs przez ul. Tulipanową; D - kurs przez Dobczyn