Linia nr 9
Przystanek: Kilińskiego III

dni robocze

10:13
12:22 *
17:18

soboty

nd i święta

LEGENDA: G - kurs przez Górę; F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez TBS; P - kurs przez ul. Tulipanową; D - kurs przez Dobczyn