Linia nr 4
Przystanek: Grzymysław (na żądanie)

dni robocze

08:27
16:10 D
19:30 D

soboty

nd i święta

12:38
LEGENDA: G - kurs przez Górę; F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez TBS; P - kurs przez ul. Tulipanową; D - kurs przez Dobczyn