Linia nr 14
Przystanek: Chłapowskiego II

dni robocze

05:38
06:43
14:03
15:03

soboty

nd i święta

LEGENDA: G - kurs przez Górę; F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez TBS; P - kurs przez ul. Tulipanową; D - kurs przez Dobczyn