Linia nr 9
Przystanek: Orkowo

dni robocze

09:41
11:46 *
16:46

soboty

nd i święta

LEGENDA: G - kurs przez Górę; F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez TBS; P - kurs przez ul. Tulipanową; D - kurs przez Dobczyn