Z tego przystanku odjeżdzają także autobusy lini:
Linia: 2 Przystanek: Staszica I

niedziele i święta

16:42
19:12 f
LEGENDA: F - kurs rozpoczyna się na ul. Farnej; f - kurs kończy się na ul. Farnej; * - kurs przez ulicę Roweckiego; D - kurs przez Dobczyn; J - kurs przez Jaszkowo; G - kurs przez Górę
PRZYSTANKIFarnaPiłsudskiegoMickiewicza IMickiewicza IIMickiewicza IIIGostyńska IStaszica IIStaszica IChłapowskiego IIRoweckiego (OPS)Chłapowskiego IKilińskiego IIIKilińskiego IIKilińskiego IPiłsudskiego (końcowy)Farna (końcowy)