Bez zmian w rozkładzie jazdy – Komunikacja Miejska w Śremie
bok@rozkladjazdy.srem.pl
tel. 61 28 34 829 (pn-pt: 11:00-15:00)

Aktualności

Bez zmian w rozkładzie jazdy

27 czerwca 2022

W związku z sytuacją niezależną od gminy Śrem tj. odstąpieniem od podpisania umowy przez oferenta – firmę TOTEM Sp. z o.o., w związku z przeprowadzonym postępowaniem publicznym pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich”, od 1 lipca 2022 r. nie zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy. W celu zapewnienia ciągłości świadczonej usługi wynegocjowana cena wozokilometra jest wyższa od zaoferowanej w postępowaniu przetargowym, co nie pozwala na wprowadzenie zakładanych zmian w rozkładzie jazdy, w ramach zabezpieczonych środków finansowych w tegorocznym budżecie gminy Śrem.

Biorąc pod uwagę powyższe nadal będzie obowiązywał dotychczas realizowany rozkład jazdy.