Bezpłatna komunikacja – Komunikacja Miejska w Śremie
bok@rozkladjazdy.srem.pl
tel. 61 28 34 829 (pn-pt: 11:00-15:00)

Bezpłatna komunikacja

Bezpłatna komunikacja miejska w Śremie

Gmina Śrem jest samorządem, który od 1 lipca 2016 r. zaoferuje mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską. Pomysł bezpłatnej komunikacji nie jest nowy. W niewielu samorządach w Polsce funkcjonują już darmowe przejazdy dla mieszkańców. W miastach, które zdecydowały się na uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej liczba podróżujących zwiększyła się oraz sprzyja ograniczeniu ruchu pojazdów w mieście.

Główne korzyści:

  • Popularyzacja bezpłatnej formy transportu publicznego
  • Ograniczenie ruchu pojazdów w mieście
  • Jakość powietrza atmosferycznego
  • Poprawa jakości oraz komfortu infrastruktury transportu publicznego
  • Poprawa bezpieczeństwa na drodze
  • Koszty komunikacji miejskiej

Na komunikację miejską gmina Śrem przeznacza rocznie 1,5 -1,7 mln zł. Udział dochodów ze sprzedaży biletów w ogólnych kosztach utrzymania transportu publicznego nie jest duży. Największą grupę pasażerów Komunikacji Miejskiej w Śremie stanowią osoby (seniorzy, dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia)  uprawnione do  bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Z ulg w opłatach za przejazdy korzysta ponad 70 % pasażerów, dlatego zbędnym jest pobieranie opłat od pozostałej części pasażerów. Rekompensatę utraconych dochodów będzie stanowić obniżenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz negocjacje z wybranym operatorem publicznego transportu zbiorowego. O wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem jednogłośnie zadecydowali radni Rady Miejskiej w Śremie w dniu 28  kwietnia 2016 r. podejmując Uchwałę nr  206/XXI/2016 Rady Miejskiej.

Główne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Śremie

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców wiąże się z istotną modyfikacją rozkładu jazdy oraz przebiegiem niektórych tras. Zmienione zostały trasy mało popularnych przejazdów oraz połączono część linii. Nieznacznie zmniejszy się liczba kursów autobusów. Od lipca 2016 r. autobusy komunikacji miejskiej będą funkcjonowały na 12 liniach. Nowością jest przystanek na linii nr 4 na Dworcu Autobusowym w Śremie, który docelowo ma się stać głównym centrum przesiadkowym łączącym komunikację miejską w Śremie oraz przewozy  autobusowe PKS Poznań S.A.

Nowy standard autobusów

Zwiększenie zainteresowania bezpłatnymi przejazdami na terenie gminy Śrem, ma poprawić także standard autobusów. Pasażerowie będą podróżować po ulicach autobusami klimatyzowanymi, w pełni dostosowanymi do osób niepełnosprawnych oraz wyposażonymi w systemy informacji pasażerskiej.

Urząd Miejski w Śremie informuje, że bezpłatne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w formie papierowej są dostępne dla pasażerów wyłącznie następujących miejscach:

Siedziba firmy TOTEM
ul. Nowowiejskiego 3
63-100 Śrem

Urząd Miejski w Śremie
Plac 20-go Października 1
63-100 Śrem